Doğa Bilimleri Atölyesi

* Doğa Bilimleri Atölyesi içerisinde; ekoloji, fizik, kimya, ve insan biyolojisi alt dallarını barındırmaktadır. 

* Ekoloji atölyeleri; canlılara ve canlıların doğayla olan ilişkisine odaklanır. Öğrenciler mikroskop altında bitkiler, mantar ve hayvanlar âleminden çeşitli canlıları inceler ve eğlenceli etkinliklerle öğrendiklerini ürüne dönüştürürler. Örneğin bu atölyelerde; tohumlar, çiçekler, mantarlar, kuşlar, böcekler, doğadaki döngüler, kayaçlar ve permakültür gibi kavramlar incelenmektedir. Ayrıca, belirli günlerde doğa gözlemleri ve doğa gezileri yapılmaktadır

* Fizik atölyeleri; öğrencilerin deneyler yaparak içinde bulunduğumuz evrenin işleyişi hakkında fikir yürütmesini ve her gün çevrelerinde gördükleri olayların nedenini sorgulamasını hedeflemektedir. Örnek olarak bu atölyelerde; kuvvet, enerji, hareket, dalgalar, optik, elektrik ve manyetizma alanlarına ait deneyler yapılmaktadır. 

* Kimya atölyeleri; öğrencilerin madde ve maddenin özelliklerini çeşitli deneyler aracılığıyla keşfetmesini hedefler. Örnek olarak bu atölyelerde; maddenin özellikleri, atom, molekül, kristaller, kimyasal tepkimeler ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Bunun yanında öğrenciler parfüm, diş macunu, krem atölyelerine katılarak kendi ürünlerini yaparlar. 

* İnsan biyolojisi atölyeleri; insan fizyolojisi ve insan anatomisine odaklanmaktadır. Örnek olarak bu atölyelerde; hücreler, dokular, organlar, endokrin sistem, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi, genetik, duyu organları, tıp teknolojileri gibi gözlem ve etkinlik merkezli eğitimler verilmektedir.

Atölye Temaları

Kuvvet- Enerji İlişkisi

Doğadaki İşleyiş

Bakterileri Tanıyalım

Eczacılık

Yönünü Bulma

Doğa Gözlemleri

Vücudumuzu Tanıyalım

Evimizdeki Kimya

Canlıların Birbirleriyle İlişkileri

Atomlar Ve Moleküller

Basıncın Etkileri

Batma-Yüzme Olayı

Atölye Temaları

Kuvvet- Enerji İlişkisi

Kodlama

Yazılım

Atomlar ve Moleküller

Hareket

Işık ve Optik

Paleontoloji Bilimi

Doğal Olaylar

Doğadaki Sistemler

Eczacılık

Evimizdeki Kimya

Batma-Yüzme Olayı

Atölye Temaları

Kuvvet- Enerji İlişkisi

Kalıtım

Hücre

Atomlar ve Moleküller

Elektrik ve Manyetizma

Optik

Tıp Teknolojileri

Böceklerin Yapısı

Vücudumuzdaki Sistemler

Doğa Tasarımları

Hareket

Taşlar ve Kayaçlar

Permakültür

Eczacılık

Evimizdeki Kimya

Atomlar Ve Moleküller

BİLİM TÜRKİYE BÜLTENİ

E-posta bülteni ve Telegram kanalımıza abone olmak ister misiniz?